Odstąpienie od umowy

 

Miejscowość, data

 

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

 

ADRIAN BOROWIEC AB BOROWIEC

ul.Tadeusza kościuszki 16a

50-038 Wrocław

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)1

odstępuję od umowy....................................... nr....................................... zawartej dnia....................................... w.......................................

 

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie....................................... złotych) przekazem pocztowym na adres.......................................

lub na konto nr.......................................

 

Jednocześnie proszę o odebranie....................................... po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 

podpis Konsumenta

 

 

 


 

1. Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy.

2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel